La primera reunió de ministres d'Afers Exteriors iberoamericans celebrada a Soldeu. (Foto: Arxiu ANA)

Andorra recupera els reptes mediambientals en l’agenda de treball de la Conferència Iberoamericana

Andorra la Vella.- Andorra acollirà de manera telemàtica la X Conferència Iberoamericana de ministres de Medi ambient el proper dimecres 16 de setembre a partir de les 16 hores. En la sessió inaugural hi intervindran la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Govern d’Andorra, Sílvia Calvó; la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, i la directora general adjunta de la Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura, Maria Helena Semedo. 

Andorra s’ha marcat diversos objectius principals, entre els qual cal destacar la recuperació, després d’onze anys, de la dimensió estratègica de la temàtica mediambiental en l’agenda iberoamericana, així com la voluntat d’estructurar una proposta operativa que permeti refermar les aliances estratègiques amb els organismes i xarxes que ja estan en funcionament (RIOCC, Xarxa Iberoamericana d’Oficines de Canvi Climàtic; CODIA, Conferència de Directors Iberoamericans de l’Aigua, i CIMHET, Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos).

En aquest sentit, la Secretaria Pro Tempore d'Andorra ha acollit prèviament les reunions de la RIOCC i la CODIA amb l’objectiu d'identificar les línies i impacte de l'acció climàtica, així com de promoure la discussió de polítiques públiques relacionades amb la planificació i gestió dels recursos hídrics a la regió, tot fomentant les sinergies del treball en xarxa.

Les conclusions d'aquestes dues reunions han nodrit el contingut temàtic de la X Conferència Iberoamericana de ministres de Medi ambient, que s’ha treballat entorn a tres eixos principals: la recuperació, conservació i ús sostenible de la biodiversitat, amb un enfocament ecosistèmic; la promoció d'uns sistemes de producció i patrons de consum que potenciïn una economia més sostenible que integri el patrimoni natural i cultural local; i l'adopció de la innovació com a motor de desenvolupament sostenible per a la transició ecològica, l’acció climàtica i el disseny de polítiques públiques.

Al mateix temps, la Conferència pretén associar la lluita contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat com dos dels majors i més urgents reptes que enfronten la humanitat i el planeta. Així, Iberoamèrica, una de les regions amb més biodiversitat del planeta, és clau per assolir els objectius internacionals que s’estableixin en aquests àmbits. La celebració de la COP 25 a Madrid el mes de desembre de 2019, sota la presidència de Xile, va mostrar el compromís d'Iberoamèrica amb el procés multilateral per fer front als efectes associats al canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat.

Cinc anys després de l'adopció de l'acord de París sobre el canvi climàtic i de l'Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible, les dades demostren que és necessària una major ambició en els compromisos i un increment substantiu en els recursos financers internacionals destinats a aquests propòsits, així com una major velocitat d'implementació de les polítiques necessàries per assolir els objectius marcats per a aquesta dècada.

A més, la pandèmia de la Covid-19 ha posat de manifest l'estreta relació entre la crisi sanitària i la crisi ambiental. La desregulació en la gestió dels hàbitats naturals, el comerç il·legal d'espècies i la pèrdua de biodiversitat multipliquen el risc d'epidèmies que provenen del regne animal, en particular de la fauna silvestre. La disminució de superfície dels ecosistemes naturals, així com els efectes de la contaminació i el canvi climàtic, representen un enorme cost sanitari, econòmic i social.