Un moment de la reunió extraordinària de ministres d'afers exteriors iberoamericans. (Foto: M. F.)

Els ministres iberoamericans d'afers exteriors incideixen en la necessitat de finançament per fer front a la Covid-19

Andorra la Vella.- La reunió extraordinària de ministres de relacions exteriors d'Iberoamèrica, que ha acollit Andorra de manera telemàtica, ha conclòs amb una declaració de la presidència que, destacant la rellevància de la innovació en relació amb la crisi sanitària i les seves conseqüències, així com en relació a la sostenibilitat en totes les seves dimensions, fa també una crida a un major suport financer i una coordinació política més intensa per a la regió.

La declaració, de 71 punts, analitza la realitat de l’impacte de la Covid-19 i expressa la voluntat de “treballar de forma conjunta en la recerca de solucions innovadores que permetin als països superar els efectes de la greu crisi sanitària global produïda per la pandèmia del coronavirus (...), que està colpejant a tots els pobles i que està provocant greus conseqüències econòmiques i socials”, aprofitant les oportunitats que ofereix la innovació a través de la transformació digital, per exemple.

La declaració aprovada en la trobada sol·licita a la comunitat internacional que “ofereixi una resposta global i coordinada, solidària i mancomunada que faci front al gran repte de la recuperació inclusiva i resilient de l’economia”.

Els ministres de relacions exteriors iberoamericans han subratllat el compromís de la regió amb el multilateralisme i han formulat una crida, especialment, als organismes multilaterals de finançament per al desenvolupament i a les agències, fons i programes de les Nacions Unides de l’àmbit econòmic, social i sanitari, així com als organismes de l’àmbit internacional, regional i subregional de l’Amèrica Llatina i el Carib, per tal que segueixin recolzant els països en desenvolupament a l’hora d’afrontar els efectes d’aquesta crisi humanitària i socioeconòmica.

Sobre els organismes multilaterials de finançament per al desenvolupament, la declaració de la presidència recomana: “Cal enfortir-los per aconseguir un major impacte i poder contribuir de forma decidida, transparent i eficient en el desenvolupament sostenible, en particular dels països en desenvolupament, a través de l’accés just, inclusiu i equitatiu a mecanismes de finançament innovadors i efectius”.

Així mateix, els ministres han reconegut la importància de l’enfortiment dels sistemes universals de salut, protecció social i seguretat laboral amb un enfocament preventiu, reconeixent la feina duta a terme pels ministeris de salut en l’intercanvi d’informació sobre tractaments i medicació contra la Covid-19. Per tot això han recomanat seguir enfortint les seves capacitats institucionals i els espais de cooperació per fer front a situacions com l’actual.

“El multilateralisme ha de mantenir els seus espais de diàleg i cooperació més actius que mai, enfront a un context social i econòmic incert. Per això és molt important que l’any 2020 no acabi sense un missatge contundent i concret de l’espai iberoamericà sobre la pandèmia que estem patint i les seves conseqüències; només a través del multilateralisme i la cooperació internacional arribarem a l’acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible” ha afirmat la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach.

“Aquest any hem treballat molt a la Conferència Iberoamericana, hem estat a l’alçada de les circumstàncies. Hem demostrat que, en moments de crisi com l’actual, de la cooperació iberoamericana en sorgeixen accions, propostes i plans de treball conjunts que representen una part important de la solució, de la sortida i la recuperació a la regió”, ha manifestat al seu torn la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan.

La reunió extraordinària de ministres de relacions exteriors ha format part de les trobades preparatòries de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que se celebrarà a Andorra el 22 d’abril del 2021 sota el lema 'Innovació per al desenvolupament sostenible – Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus'. La trobada ha estat la culminació de dos anys de preparació per la cimera, amb dotze reunions ministerials celebrades entre el 2019 i el 2020, a les que han assistit 109 ministres dels 22 països de la regió.